Facebook

Galerie

Admitere studii tip Master

 ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20 


 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri urmăreşte, ca prin programele de studii şi activităţile derulate, să se permanentizeze ca o structură universitară solidă şi performantă în toate domeniile activităţii sale.
 
Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master, depunând câte un dosar complet.

 
 

ADMITERE MASTER 2016
 

Taxă de înscriere:                   - 150 lei
Durata studiilor:                     - 2 ani (4 semestre)
Locuri:                                    - buget şi taxă
Taxă şcolarizare:                    - 3100 lei/an


      Perioada de înscriere:                     

-3 – 11 SEPTEMBRIE 2016


     Programul de înscriere:

-Luni – Vineri:                    09.00 – 16.00
-Sâmbătă şi Duminică:     09.00 – 12.00

 

-Specializări acreditate/numărul de locuri

Nr.
Crt.
Programul de studii universitare de master Forma de învăţământ
cu frecvență
Locuri
BUGET
Locuri
TAXĂ
Proba/probele de concurs Data susţinerii probei/
probelor concursului de admitere
Locul susţinerii probelor concursului de admitere MODALITATEA DE EXAMINARE
Total Din care rromi
1. Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ IF 5 1 20 proba orală
(teoretico - aplicativă)
15 sept 2016
ora 09.00
Sala 5 30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
2. Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială IF 0 0 6 proba orală
(teoretico - aplicativă)
14 sept 2016
Ora 09.00
Sala 5 30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
3. Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane IF 0 0 12 proba orală
(teoretico - aplicativă)
15 sept 2016
ora 09.00
Sala 116 30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
4. Administraţie şi Politici Publice în Uniunea Europeană IF 5 0 25 proba orală
(teoretico - aplicativă)
15 sept 2016
ora 09.00
Sala 115 30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
5. Managementul crizelor IF 5 1 32 proba orală
(teoretico - aplicativă)
14 sept 2016
ora 09.00
Sala  116 30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
6. Managementul Restaurării şi Valorificării Patrimoniului Cultural IF 5 0 33 proba orală
(teoretico - aplicativă)
14 sept 2016
ora 09.00
Sala 115 30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
7. Consultanţă în afaceri IF 0 0 20 proba orală
(teoretico - aplicativă)
14 sept 2016
ora 09.00
Sala 1 30%-examen licenţă
70%-proba orală (întrebări si aplicaţii, studii de caz)
8. Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii IF 0 0 17 proba orală
(teoretico - aplicativă)
14 sept 2016
ora 09.00
Sala 117 30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
9. Consultanţă în afaceri (în limba Engleză) IF 0 0 28 test scris, eliminatoriu, de limba engleză 14 sept 2016
09.00
Decanat - test scris, eliminatoriu de limba engleză/certificat de competență lingvistică tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS
proba orală
(teoretico - aplicativă)
15 sept 2016
ora 09.00
Sala 1 30%-examen licenţă
70%-proba orală (întrebări si aplicaţii, studii de caz) în limba Engleză
10. Economie comportamentală (în limba Engleză) IF 6 0 23 test scris, eliminatoriu, de limba engleză 14 sept 2016
09.00
Decanat - test scris, eliminatoriu de limba engleză/certificat de competență lingvistică tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS
Evaluarea proiectelor de cercetare depuse 13-15 sept 2016 - Propunere proiect de cercetare
 

IF* - Învăţământ cu frecvenţă (zi)


ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

1. Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată);
2. Diploma de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original sau copie legalizată din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2016);
3. Certificat de naştere în copie legalizată;
4. Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
5. C.I. (copie xerox);
6. 3 fotografii tip B.I; 
7. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
8. Cerere tip de înscriere;
9. CV-ul Europass – 2 exemplare;
10. Scrisoare de intenţie de maxim o pagina în care va fi prezentata experienţa profesională a candidatului si motivarea candidatului pentru studiile de master – 2 exemplare;
11. Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
12. Dosar plic.
PENTRU FIECARE PROGRAM DE MASTER SE DEPUNE CÂTE UN DOSAR SEPARAT ŞI SE PLĂEŞTE CÂTE O TAXĂ.


Anunt privind copiile legalizate: 
In urma adoptarii Ordonantei de urgenta nr. 41/2016, metodologia de admitere se modifica in sensul in care candidatii, in locul unei copii legalizate (acolo unde era prevazuta o astfel de copie) se vor prezenta cu documentul original de pe care se va face o copie simpla, care va fi autentificata pe loc de membrii comisiei de admitere.

 
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:
a)     Media obţinută la interviu;
b)     Media examenului de licenţă;
c)     Media anilor de studii de licenţă.
 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin