Facebook

Galerie

Stiri infoub.unibuc.ro

Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor

DescriereCoordonator master:

Conf.Univ.Dr Cosmin OLTEANU


 


    Acreditare ARACIS - 26.05.2016 

Misiunea Programului de studii universitare de master “Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” (înființat în 2016) este de a forma specialiști cu multiple competente în domeniul marketingului și vânzărilor, potențiali manageri, întreprinzători și angajați. Competențele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea ușoară a viitorilor absolvenți pe piața muncii.


Competențele generale se concretizează în abilități privind utilizarea noilor tehnici privind marketingul și vânzările atât în mediul offline cât și în mediul online, fundamentarea și adoptarea unor proiecte de afaceri viabile,  acordarea de consultanță în dezvoltarea afacerilor.

 
Obiective:
 • Urmărirea, monitorizarea și gestionarea portofoliului de produse pe clienți, segmente de piață și zone geografice
 • Realizarea de activități proprii marketingului și vânzărilor: alegerea mediilor de marketing, campanii de marketing și vânzări on-line, marketing  și vânzări prin corespondență etc.
 • Culegerea, prelucrarea și analiza preliminară a informațiilor de marketing
 • Identificarea activităților specifice de marketing și vânzări din cadrul organizației, stabilirea duratei și succesiunii acestora
 • Cunoașterea particularităților activității de marketing și vânzări din diverse domenii: industrie, agricultură, turism, bănci etc.
 • Utilizarea tehnologiilor informatice pentru activități și scopuri de îmbunătățirea afacerilor, de cercetare de piață
 • Supravegherea evoluției prețurilor de piață și elaborarea politicii de preț
 • Elaborarea de materiale promoționale: pliante, cataloage, broșuri, prospecte de promovare
 • Desfășurarea activităților specifice de merchandising, publicitate la locul vânzării şi participarea la organizarea și desfășurarea de târguri și expoziții
 • Intermedierea relațiilor dintre organizație și publicul său.
 
Durata studiilor: 4 semestre (2 ani), 120 credite ECTS.

Cursuri

Disciplinele cuprinse în Planul de învățământ abordează problematica vastă a marketingului și managementului vânzărilor în contextul noii economii bazate pe cunoștințe, al dezvoltării mediului online, al amplificării relațiilor economice, precum și al schimbărilor înregistrate la nivel național și internațional. Dintre acestea, amintim:
 

 • Managementul marketingului;
 • Tehnici de marketing și promovare online;
 • Creativitate în marketing și vânzări;
 • Strategii și modele de afaceri;
 • Strategii de produs și branding;
 • Social media marketing;
 • Strategii de marketing global;
 • TIC în E-Business;
 • Strategii de preț.
 
Profesori
 • Alături de cadrele didactice proprii sunt și cadre didactice asociate, specialiști în domenii relevante pentru acest program de master.
 • Anual, în cadrul masterului se desfășoară cel puțin 3 workshop-uri sau evenimente cu specialiști și întreprinzători, precum și vizite de studiu în diferite firme.
 
Perspective în carieră

Programul de studii universitare de master „Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” reprezintă o structură ce urmărește crearea unor calificări profesionale în sfera marketingului și vânzărilor.

 
Competențele profesionale generate de programul de master includ:
 • Cunoașterea și utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing  și vânzări pentru mediul offline și online;
 • Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing și vânzări;
 • Culegerea analiza și interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său
 • Identificarea elementelor specifice mix-ului de marketing online și offline;
 • Utilizarea unui Sistem Informațional de Marketing de bază pentru evaluări și analiză a performanței de marketing, a organizației.
 
Debușeele profesionale ale absolvenților acestui Program de studii universitare de master sunt:


 • Organizații și instituții de consultanță în afaceri;
 • Manager Marketing sau Vânzări;
 • Economist în Departamentul Marketing ;
 • Operator de interviu;
 • Operator de marketing;
 • Responsabil de produs;
 • Asistent de marketing
 • Manager sau Agent de vânzări, agent de cumpărări, agent de distribuție, comisionar;
 • Referent de marketing;
 • Merchandiser etc.
 
  

Informații Admitere

30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
 
 
1.   Balaure, V. (coord.), Marketing, Ediția a-II-a, Editura Uranus, București, 2002, ISBN 973-9021-75-1
-Esența marketingului (p. 13-39)
-Conţinutul  mediului de marketing (p. 75-86)
-Procese elementare în abordarea comportamentului consumatorului (p. 182-186)
-Marketingul mix - instrument specific de operaţionalizare a strategiei de piaţă (p. 322-328)
2.   Kotler, Ph., KOTLER – Despre Marketing: cum să creăm, cum să câştigăm şi cum să dominăm pieţele, Ed. Brandbuilders, 2008, ISBN  973-86481-1-4.
-Elaborarea declaraţiei de valoare şi construirea poziţionării brandului (p. 64-81)
-Cum să ne adaptăm la noua eră a marketingului electronic (p. 219-221)
3.   Orzan, Gh., Orzan, M., Cybermarketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007. (p. 62-81; p. 101-111)
-Planificarea unei campanii de web marketing
-Publicitatea online
-Impactul strategic al Internetului asupra fidelităţii clienţilor 
 Profesori

 


Profesori : Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor
2016-2017

Prof. BUCUR ION
Prof. BONCIU CATALINA
Prof. IORDACHE-PLATIS MAGDALENA
Prof. MARINESCU PAUL
Prof. MARCU NICU
Prof. TOMA SORIN
Conf. COMAN ADELA
Conf. HUDEA OANA
Conf. OLTEANU COSMIN CĂTĂLIN
Conf. POPESCU CRISTINA RALUCA
Conf. POPESCU CRISTIAN
Conf. RĂDULESCU CORINA MANUELA
Conf. SURUGIU CAMELIA
  APOSTU DRAGOȘ


© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin