Facebook

Galerie

Informare privind măririle de note - sesiunea Septembrie 2018Studentul care dorește reexaminarea în vederea măririi notei, la cel mult trei discipline, trebuie să depună cerere individuală pentru fiecare disciplină la care dorește reexaminarea, cu condiția să aibă promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ (integralist)  pentru anul de studiu curent.

Cererile se depun la secretariat până pe data de 26 iulie 2018, în programul cu publicul  Luni-Joi 12.00-14.00.

Începând cu 03 septembrie 2018 studentul trebuie să ridice de la secretariat cererile de mărire aprobate şi să le predea profesorului la examen. 

© 2019 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin