Informații cămin/cazare

Cazarea în căminele studențești 
 

ATENŢIE! 
Vă rugăm să respectați termenele de depunere și cerințele privind documentele ce se atașează cererii de cazare! 
Nerespectarea acestora poate duce la pierderea repartizării !!! 

 

Puteti accesa detalii privind caminele UB la adresa
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/