Admitere studii tip Licenţă

 Sesiunea IULIE 2020

 Medii admitere FAA 2019

Admiterea la programele de licență ale FAA se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în funcție de opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează:

 • Prin înscriere online pe platforma pusă la dispoziție de facultate, în perioada 6 – 22 iulie 2020. Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri va fi postat la  http://www.faa.ro/index.php/studii/admitere-licenta-studii
 • Prin înscriere la sediul facultății din Bdul Regina Elisabeta, nr. 4-12, Sectorul 3, (secretariat, etaj1) de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00 iar sâmbata și duminica între orele 9.00 – 12.00

 

Pentru înscrierea online, la concursul de admitere, candidații trebuie să completeze corect și complet toate câmpurile, din cadrul platformei, să selecteze programele de studii la care vor să se înscrie, să achite taxa de înscriere, să încarce documentele solicitate, respectiv să finalizeze încărcarea datelor.

 

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platformă și cele originale. Dacă în momentul confirmării locului ocupat se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele orginale, prezentate la facultate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul este eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă, conform H.G. 299/2020.

 • Administraţie publică;
 • Administrarea afacerilor;
 • Marketing;
 • Business administration;
 • Cibernetică economică.

 

Candidaţii se admit pentru cele cinci programe/specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de:

 • Proba 1

- 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;

 • Proba 2

- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

 

Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (eseu motivațional în limba Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va fi reprezentată de trimiterea eseului (de maximum o pagină), încărcat o dată cu documentele de înscriere. Dacă înscrierea se face la sediul facultății eseul va fi depus cu documentele de înscriere.

Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină proba eliminatorie.

 

Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate (Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor, Marketing, Business Administration sau Cibernetică economică), încărcând/depunând câte un dosar complet, pentru fiecare Program/Specializare.

 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

 1. Media examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;

 

Informaţii despre admiterea la programele de licenţă:

 

Perioada de înscriere:              -   06 - 22 iulie 2020

 Programul de înscriere (la sediul facultății):           

 - Luni – Vineri:              09.00 – 14.00

 - Sâmbătă şi Duminică:            09.00 – 12.00

 

Titlul obținut

Denumirea

programului de studii universitare de LICENŢĂ

Număr locuri conform

HG 299/2020

BUGET

Taxă** străini

NON-UE

Taxă

 

Buget*

Romi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Buget străini

 

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

+4(021)3053740

75

1

2

5

1

166

 

Ştiinţe economice

Administrarea afacerilor

+4(021)3053746

63

1

2

2

4

128

 

Marketing

+4(021)3053743

60

1

2

0

1

86

 

Business administration

+4(021)3053745

25

0

0

2

10

38

 

Cibernetică, statistică și informatică economică

Cibernetică economică

+4(021)3053738

30

1

2

0

0

42

 

Taxa de înscriere

150 lei / dosar - la sediul facultății

112.5 lei / dosar – înscrierea online  (25% reducere)  

Taxa de şcolarizare

3300 lei / an

Durata studiilor

3 ani / 6 semestre

   

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Pentru înscrierea ONLINE, documentele menționate mai jos, vor fi scanate/pozate și încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de facultate.

 • Pentru absolvenţii din promoţia 2020 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat, adeverinţa de absolvire în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);

Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați (cu acordul candidaților și după semnarea protocolului cu Ministerul Educației și Cercetării),  caz în care nu mai este necesară adeverința de absolvire) ;

 

 • Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
 • C.I. (copie simplă);
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Cerere tip de înscriere;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
 • Taxa de înscriere se poate plăti:
  • Taxa de înscriere online (25% reducere)               - 112.5 lei / dosar 
  • Taxa de înscriere la sediul facultății        - 150 lei / dosar
 1. online, cu cardul, la https://po.unibuc.ro/admitere.php
 2. la ORICE SEDIU BCR – în contul : RO41RNCB0076010452620055 (se va preciza numele candidatului și specializarea)
 3. direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri.

 

 

Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC ( valabil pentru înscrierea la sediul facultății).

 

PLATA ONLINE TAXA DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE PENTRU LICENŢĂ


 

 

 

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1, Sector 3, Bucureşti, România

           Marketing și Business Administration
                      Tel: 021 305 37 43

           Administratie Publica 
                      Tel: 021 305 37 40

           Administrarea Afacerilor
                      Tel: 021 305 37 46

           Cibernetică Economică
                      Tel: 021 305 37 38  
          Business Administration
                      Tel: 021 305 37 45  

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.