DESCARCĂ PLIANT ADMITERE
 

Coordonatori Marketing:

Conf.univ.dr Cosmin OLTEANU
Lect.univ.dr. Emanuela AVRAM

Specializare acreditată.

Programul de studii, care funcționează din 2009, pregăteşte studenţi ce vor dobândi capacitate de analiză, sinteză, monitorizare şi gestionare a portofoliului de produse pe clienţi, abilităţi de culegere, prelucrare şi analiză preliminară a informaţiilor de marketing, identificarea activităţilor specifice de marketing din cadrul organizaţiei, abilități de elaborare a materialelor promoţionale.
 
1.      CURSURI
Planul de învățământ, întocmit în conformitate cu indicatorii și standardele ARACIS, cuprinde discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare prin care ne propunem să adaptăm oferta educațională la cerințele pieței muncii din punct de vedere al competențelor și al calificărilor necesare. Astfel, se poate observa că în oferta educațională se regăsesc următoarele discipline:

-  Economia întreprinderii;
-  Statistică în SPSS;
-  Marketing;
-  Baze de date în marketing;
-  Comportamentul consumatorului;
-  Cercetări de marketing;
-  Marketingul micilor afaceri;
-  Tehnici promoționale;
-  Cybermarketing;
-  Marketing internaţional;
-  Business to business marketing;
-  Marketing direct.